COVID - OVERSTERFTE & VACCINATIE

"Reden tot grote zorg, want hoe veilig is die prik ?"

De overheid wil risicogroepen gaan beschermen tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona met een nieuwe vaccinatieronde!. Echter : de effectiviteitsstudies van de nieuwe mRNA-vaccins zijn zeer summier. Ze geven geen doorslaggevend bewijs dat ze de bescherming bieden die de overheid suggereert. Bovendien : natuurlijk opgebouwde immuniteit is vele malen effectiever dan mRNA-vaccin-opgewekte immuniteit. En veel mensen hebben inmiddels zowel immuniteit door vaccinatie als door infectie, omdat de vaccins slecht tegen (her-)infectie bleken te beschermen. Ook ontbreekt in de overheidscommunicatie een objectieve afweging van de risico's van herhaalde mRNA vaccinatie. Het veiligheidsdossier stelt niet gerust, maar de overheid lijkt daarvan wel bewust weg te kijken...

 prik2

Onnodige risico's

Elke toediening van een medicijn of een vaccin gaat gepaard met risico's - bekende een toparts. Het is de taak van de arts en gezondheidsprofessional om die zo goed mogelijk in te schatten, te benoemen en te vergelijken met de risico's van het niet toedienen. En om te handelen conform het bekende voorzorgsprincipe. Dit betekent in de eerste plaats schade voorkomen en gezonde mensen niet blootstellen aan onnodige risico's. Bij preventief vaccineren ligt bovendien de 'veiligheidslat' hoger dan bij een medicijn dat onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld een kankerbehandeling. In het laatste geval zal de patiënt geneigd zijn bepaalde risico's van de medicatie voor lief te nemen. Maar bij preventief vaccineren ligt dit anders. Zeker nu de dreiging van ernstige Covid-19 is afgenomen door de komst van mildere varianten, zoals omikron. Doordat de noodzaak van vaccineren is afgenomen ligt de lat dus nog hoger. De mRNA-herhaalprik dient daarom boven elke twijfel verheven te zijn. En dat is helaas niet het geval. Nieuwe wetenschappelijke onderzoeken zaaien twijfel over de vermeende veiligheid van de mRNA-vaccins. Zo laat een recente internationale studie zien dat herhaalde mRNA-vaccinatie een remmende werking heeft op het immuunsysteem. Dit zou onder meer de onderdrukking van kanker kunnen verstoren en het risico van auto-immuunziekten vergroten.

4652801 geen vaccinatie concept stopteken spuitfles met vaccin illustratie in flat stijl vector

 

Hartschade

Daarnaast weten we intussen meer over het concrete risico van hartschade door mRNA-vaccinatie. Een studie van het universitair ziekenhuis in Bazel stelde hartspierschade vast bij 2,8%(=1 op 35) van gezondheidsmedewerkers, drie dagen na een boostervaccinatie. Ze kregen meteen het advies geen zware lichamelijke inspanning meer te verrichten, zoals sporten. Ze werden nauwlettend  gemonitord, en herstelden. Maar dit Zwitserse 'vangnet' ontbreekt in onze prikstraten. Het is in elk geval een bijwerking die deel zou moeten uitmaken van een vaccinatievoorlichting. Burgers hebben goede gronden om te stoppen met die mRNA-(herhaal) vaccins.  In 2023 heeft zich de ene na de andere milde virusvariant aangediend, zonder dat problemen zijn ontstaan. De serieuze ziektedreiging door corona is voorbij. Hierbij komen dan nog de effectiviteit van vaccins, de kans op ernstige bijwerkingen, de onverklaarbare oversterfte en aanwijzingen voor risico's tijdens de zwangerschap. Want voor zwangere vrouwen is een coronaprik nog steeds beschikbaar(vanaf week 22), terwijjl adequate veiligheidsstudies ontbreken voor moeder en kind, namelijk placebogecontroleerde, dubbelblinde studies met een lange looptijd.('follow-up)

ALDUS : MILJOENEN-DODENPRIK

382338280 10219669071757387 37191411363602447 n