WEF & EU 

Square 4x4 kopie kopie

WEG ERMEE !!

Hitler controleerde de media, de gezondheidszorg en de voedselvoorziening. Hij ontwapende burgers, criminaliseerde de vrijheid van meningsuiting en sloot bevolkingsgroepen uit. Vertel ons nu eens in hoeverre dat verschilt van de koers die het WEF en EU nu vaart?!

ENIGE OPLOSSING?(1930)

De derde is in opmaak en zàl er komen. Dit is de enige oplossing om dit politiek gespuis uit te roeien en te vernietigen! Alles wat ze van het volk gestolen hebben terugvorderen! Daarna deze dieven/oplichters/leugenaars aan de galg onder luid applaus van hun miljarden slachtoffers !! Ze hebben één generatie uitgebuit/verwoest uit eigenbelang!

Een maatschappij/samenleving/planeet kan over-leven-geleid worden ZONDER politiek, zeg maffia!! Landen kunnen bestuurd worden door hun universiteiten, maar hier te lang om uit te leggen...

Nog als toemaatje, nooit gezien in ons levensbestaan : "gratis psychologen voor onze kinderen in de scholen!!!!!!!"....Zou ons echt niet verbazen, want 5 op de 10 leerkrachten zien lege brooddozen in de klas....

12war