qr2

"We kennen ze allemaal: mensen die de invoering van de QR-pas "toch zo erg niet" vinden.
Daarbij banaliseren zij het ongemak ervan tot de paar seconden die het kost om de pas boven te halen en te laten scannen, vaak gevolgd door de even banale uitspraak dat het "in Frankrijk al maanden zo is" en het daar "perfect werkt". Van privacy ligt toch niemand wakker in dit Facebook-tijdperk. Dus waarom hierover blijven zagen?
Tja... Als ik mensen dit hoor zeggen, dan moet ik echt wel héél diep zuchten. Het is waanzinnig hoe weinig mensen beseffen wat de politieke impact hiervan is. Dit is in werkelijkheid een halve revolutie in de omgang tussen burger en staat. Want veel meer nog dan het praktische ongemak en de privacy-kwestie, is dít het grootste probleem van de QR-pas: de enorme macht die de burger daarmee aan de staat geeft.
Eens het QR-systeem in voege voor binnenlands gebruik, dan zal de staat om de zoveel maanden het toepassingsgebied ervan uitbreiden of inperken, maar het systeem zélf zal blijven bestaan. Waarom? Omdat het toch zo makkelijk bestuurt. En nóg belangrijker: het systeem verschaft de staat óók de mogelijkheid om de criteria voor een groene scan naar eigen goeddunken te wijzigen, en cours de route.
Indien de burger dan die nieuwe criteria niet wil volgen, dan kan de staat hem daartoe dwingen door hem met een vingerknip in sociale isolement te storten: je QR-scan wordt plots rood. Dat betekent geen pint meer op café, geen voetbal meer, geen concert meer, geen restaurant meer, en binnenkort ook geen werk meer, want zowel VLD als CD&V dringen vandaag al aan op de uitbreiding van de QR-pas naar de werkvloer.
Willen we echt zo'n totalitaire almacht over ons leven? Willen we echt leven in een staat die ons met een simpele wijziging van een algoritme kan marginaliseren en in de armoede storten, wanneer we niet doen wat de politiek wenst? En kunnen we dan eigenlijk nog wel van een vrij land spreken? Neen!
Maar zelfs als ik dit helder uitleg aan mensen, dan nog hoor ik die mensen vaak de QR-pas banaliseren. "Joren, je maakt de mensen nodeloos bang met al je speculaties, dit systeem is er louter om niet-gevaccineerden tot vaccinatie te dwingen en het zal maar drie maanden in voege blijven.", krijg ik dan te horen.
Ook daar weer: diepe zucht. Blijkbaar zijn er na anderhalf jaar nog steeds mensen die alles geloven wat er door de regering wordt gezegd. Verbazingwekkend. Want wie herinnert zich nog de woorden van Minister Van Quickenborne bij het begin van de tweede lockdown? Die ging "maar drie weken" duren. En wat dan te zeggen over de communicatie rond de QR-pas zelf! Die werd initieel voorgesteld als een "digitaal vaccinatiepaspoort" om "veilig reizen" binnen de EU mogelijk te maken, in voege tot september 2021.
Sorry, maar het QR-systeem is véél te ingrijpend om vandaag gewoon te laten passeren, met de vage belofte dat het ooit wel weer eens zal worden afgeschaft, namelijk "wanneer het niet meer nodig is". Even een reality-check voor de goedgelovigen over ons: coronabesmettingen en ziekenhuisopnames zullen er altijd zijn en ook altijd blijven, zelfs al bereiken we 100 % vaccinatiegraad. Dat corona ooit "voorbij" zal zijn is dus een illusie. Er werd ook géén vervaltarget qua vaccinatiegraad gekoppeld aan de invoering van de QR-pas. Laat dat even tot u doordringen.
Ook al weet ik goed genoeg dat de meerderheid van de bevolking de QR-pas slikt als zoete broodjes, bang gemaakt als ze zijn, ik zal mij hiertegen blijven uitspreken en verzetten. Omdat ik wil dat mijn kinderen opgroeien in een vrij land, als vrije burgers!
 
**********